logo civil care 250

Ontwerp zonder titel 55  

Bio Danielle van As

Alles komt altijd wel weer goed, dat is mijn levensmotto. En dat is wat ik ieder kind en iedere volwassenen ook toewens, dat het weer goedkomt. Dat ik daar een klein steentje aan kan en mag bijdragen maakt mij blij.
Vanuit mijn achtergrond als psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker en bijna 14 jaar AMK en Veilig Thuis heb ik vele vormen van onveiligheid gezien. Ik ben zeer nauw betrokken geweest bij het opstarten van het Multi Disciplinair Centrum Kindermishandeling, in mijn ogen de start van de MDA++ aanpak. Alle ervaring die ik daar heb opgedaan, als voorzitter van het casusoverleg, de samenwerking aangaan met ketenpartners en alles wat daarbij komt kijken, neem ik mee bij het opleiden van de professionals die de doorontwikkeling gaan maken naar de MDA++ aanpak.

terug naar Ons Team