logo civil care 250

Ontwerp zonder titel 54 

Bio Jeanny van den Berg

Vanaf 2019 werk ik als zelfstandig (strategisch) adviseur en projectleider. Mijn opdrachten richten zich op het terrein waar zorg en veiligheid elkaar raken én op de transformatie-opgave waar jeugdhulp en brede wijkteams voor staan. Ik breng hiervoor mijn bestuurlijke achtergrond binnen een wijkteam en de gespecialiseerde jeugdzorg mee. Ik begrijp het speelveld en de vraagstukken binnen het sociale domein, zowel vanuit het oogpunt van de hulpverlening (met daarbij oog voor de hulpvrager en hulpverlener), organisatievraagstukken en ambtelijke en bestuurlijke opgaven.

Inhoudelijke kennis heb ik met name over huiselijk en seksueel geweld, kindermishandeling, preventie, jeugdhulp en openbare geestelijke gezondheidszorg.

Ik voel me nauw verbonden met de presentiebenadering, waarin altijd gezocht wordt naar hulpverleningspraktijken waar mensen daadwerkelijk baat bij hebben. Hiervoor is het nodig om te begrijpen wat er voor die individuele mens op het spel staat.

Vanuit deze achtergrond werk ik graag bij Civil Care, als senior adviseur en als opleider. Civil gaat uit van methodische, gefaseerde samenwerking om veiligheid te brengen in situaties waar volwassenen en kinderen zich nu niet veilig voelen en zijn. Deze werkwijze laat zien dat het mogelijk is om ook in de meest complexe situaties verandering te brengen. Daar zet ik mij graag voor in!

Daarnaast werk ik vanuit mijn eigen bedrijf als adviseur en projectleider binnen jeugd- en bredere wijkteams, jeugd-ggz en de OGGZ en heb ik diverse toezichthoudende en bestuurlijke functies.

terug naar Ons Team