logo civil care 250

“De complexe onveilige gezinsproblemen worden door de TOP-3 methodiek overzichtelijk en behapbaar.”

“Zo krijgen we samen met de ketenpartners een gedragen plan.”

“Voor de cliënten is dit een hele transparante manier van werken.”

“Het kost extra tijd aan de voordeur, maar gaat veel tijdswinst opleveren.”

“Het heeft reeds vanaf het eerste casusoverleg aanwijsbare effecten op de samenwerking en op de veiligheid.”

...................

Bovenstaande citaten zijn de reacties van de professionals die als eersten de opleiding in de TOP-3 methodiek hebben gekregen. Maar er is meer. Om te voldoen aan vraag van onze opdrachtgevers hebben we ons aanbod aan opleidingen en deskundigheids­bevordering doorontwikkeld.

 

I Inspiratiesessie gefaseerd samenwerken voor veiligheid (GSV)

Voor grote groepen (40-500) professionals verzorgen wij een eerste kennismaking met wat gefaseerd samenwerken voor veiligheid inhoud. Professionals raken tijdens deze sessiegeïnspireerd en enthousiast om aan de slag te gaan met de aangeboden inzichten.

Duur: 1,5 uur

Interactieve sessie

In de interactieve variant van deze sessie wordt (in groepen tot maximaal 40 personen) ook een eerste oefening aangeboden voor het werken met de TOP-3 methodiek®, op basis van een concrete casus.

Duur totaal: 3 uur

 

II Basismodule TOP-3 methodiek voor samenwerking

Een verkorte opleiding voor professionals waar de deelnemers op zeer praktische wijze kennismaken met de visie en de TOP-3 methodiek®. De basismodule draagt bij aan het spreken van één taal en prioriteren en concretiseren bij de aanpak van structurele onveiligheid. 

Doelgroep: 

 • uitvoerend professionals en inhoudsdeskundigen (wijkteams, in-company, interventieteams)
 • max 20 personen

Duur: twee dagen

 

III Masterclass GSV voor bestuurders

Deze masterclass geeft bestuurders in vogelvlucht inzicht in de visie, de TOP-3 methodiek en wat nodig is voor de implementatie.

Doelgroep:

 • bestuurders van gemeenten en instellingen

Duur: twee uur

 

IV Interactieve werksessie GSV voor middenmanagement

Deze werksessie gaat in op de inhoudelijke en methodische hoofdlijnen van de TOP-3 methodiek® en welke voorwaarden gerealiseerd moeten zijn om anders c.q. gefaseerd samen te werken voor veiligheid. 

In het verlengde van de werksessie gaan instellingen in werkgroepen aan de slag om een uitwerking te maken van de basiselementen en bij te dragen aan de realisatie van de voorwaarden voor implementatie van de visie. 

Doelgroep:

 • teammanagement en inhoudsdeskundigen, intersectoraal

Duur: een dag

 

V TOP-3 methodiek voor veiligheidscoördinatie

De TOP-3 methodiek voor veiligheidscoördinatie kan in principe starten wanneer de belangrijkste voorwaarden voor implementatie van de visie zijn gerealiseerd. De opleiding bestaat uit vijf modules. 

 1. TOP-3 casusoverleg directe veiligheid
 2. TOP-3 netwerkoverleg directe veiligheid
 3. Evalueren, borgen en monitoren directe veiligheid
 4. TOP-3 casusoverleg risicogestuurde zorg
 5. TOP-3 casusoverleg herstelgerichte zorg

Doelgroep:

 • uitvoerend professionals, interorganisatorisch
 • max 14 personen

Duur per module: 2 dagen

De opleiding voor specialisten (zie presentatie) kan in principe starten wanneer de eerste drie modules t.b.v. veiligheidscoördinatie succesvol zijn afgerond.  

 1. TOP-3 specialistenoverleg directe veiligheid 
 2. TOP-3 specialistenoverleg risicogestuurde zorg 

De specialisten leren op basis van de TOP-3 methodiek® het ingediende veiligheids- of hulpverlenings­plan deskundig te beoordelen aan de hand van criteria voor veiligheid. Ze leren op basis van een gedegen analyse en grondige reflectie nieuwe oplossingen op maat te formuleren en welke bijdrage zij kunnen leveren. Ze leren om effectief inhoudelijke en procesmatige vraagstukken te onderscheiden.

Doelgroep:

 • regionale specialisten, interorganisatorisch
 • max 10 personen

Duur per module: 2 dagen

 

Certificering en accreditatie

Professionals die met goed gevolg de opleiding hebben afgerond krijgen een certificaat uitgereikt. Daarnaast worden onze TOP-3 opleidingen geaccrediteerd bij het SKJ. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden voor NVO/NIP-accreditatie.