logo civil care 250

Samen werken aan stabiele veiligheid, regio Twente
De regio Twente heeft in 2017 al voor het eerst kennis gemaakt met de visie. In 2018 benaderde de regio Civil Care, om een basis te leggen voor de implementatie van de visie. In Twente is sinds 2018 een intersectorale Stuurgroep met bestuurders van verschillende gemeenten, zorg- en justitiepartners en een Expertgroep van midden-managers. Onze opdracht in Twente richtte zich in de eerste fase op Onderzoek en Analyse. Samen met de instellingen en gemeenten in het veld hebben we de basiselementen voor implementatie uitgewerkt, draagvlak gerealiseerd en een implementatie­strategie voorgesteld. We verwachten na de zomer met gemeenten en instellingen te starten met het uitwerken van de voorwaarden volgens het GSV-model en aansluitend, de eerste opleidingstrajecten.

Leergang TOP-3 model voor stabiele veiligheid, regio Gooi- en Vechtstreek
Opleiding van MDA++ specialisten en MDA++coördinatoren in de TOP-3. Daarnaast worden de procesregisseurs uit verschillende gemeenten getraind, en de voorzitters van het MDA++specialistenoverleg. De groep coördinatoren bestaat uit professionals van Veilig Thuis, procesregisseurs uit Huizen en zorgaanbieders Jouké, ’s Herenloo en Spirit - de Bascule. Het opleidingstraject is voorbereid met en wordt begeleid door een Civil Care adviseur. 

Eerst samenwerken voor directe veiligheid, regio Noord-Holland Noord
In Noord-Holland is in 2018 gestart met een eigen opzet van een MDA++, binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. Betrokken professionals, onafhankelijke specialisten en (waar mogelijk en nodig) betrokkenen, werken op basis van de visie "Eerst samenwerken voor directe veiligheid" met elkaar samen om tot betere veiligheidsvoorwaarden te komen. 

Aan Civil Care is gevraagd om de MDA++verder te bekwamen in het werken volgens de TOP-3 methodiek®. Het opleidingstraject gaat vergezeld van een adviestraject. Ook is door Civil Care een interactieve inspiratiesessie voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld uitgevoerd. 

Interactieve inspiratiesessie procesregisseurs, Zorg- en veiligheidshuis Noord-Holland Noord
Een korte, interactieve inspiratiesessie, met de procesregisseurs, om hen kennis te laten maken met de principes van Gefaseerd samenwerken voor veiligheid".

 

 En vele anderen...