logo civil care 250

Wij adviseren regio's, gemeenten en instellingen over de implementatie van Gefaseerd Samenwerken voor Veiligheid (GSV) en het realiseren van de voorwaarden die nodig zijn om volgens de visie te kunnen werken.

Het GSV-model® is gebaseerd op veranderkundige inzichten en praktische ervaring met de toepassing van de visie van Vogtländer en Van Arum. Vanuit een combinatie van advies en opleiding/deskundigheidsbevordering ondersteunen wij regio's, gemeenten in instellingen bij de implementatie van de visie.

Kort samengevat dragen onze adviseurs er aan bij om samen met de partners in de regio te komen tot nieuwe regionale spelregels voor samenwerking, volgens de visie.