logo civil care 250

 

 Ontwerp zonder titel 52

Bio Linda Vogtländer

Als kinder- en jeugdpsychiater bij de ambu­lante foren­sische jeugdGGZ specialiseerde ik me in de integrale en systeemgerichte aanpak bij huiselijk geweld, kinder­mis­handeling en seksueel misbruik binnen het gezin. Al doende groeide de overtuiging dat er gericht en intersectoraal samengewerkt moest worden en dat er voor die samenwerking een methodiek nodig is. Op initiatief van de VNG en de GGD/GHOR schreef ik als 1e auteur samen met Sander van Arum het landelijk visiedocument 'Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risico gestuurde zorg'. Bij deze visie hoort een methodiek, de TOP-3 methodiek (voorheen de GIPS). In een pilot bij de jeugdbescherming bleek uit onderzoek dat deze methodiek effectief is bij het ondersteunen van samenwerkende professionals om gezamenlijk met hun cliënten veiligheid te realiseren voor het gehele systeem.

terug naar Ons Team